Ambulantný rezervačný systém


Ak ste zaregistrovaný, prihláste sa.
Ak ste tu prvýkrát, zaregistrujte sa.

Súhlas

so spracovaním osobných údajov

 

v zmysle § 13 ods. 1 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)   a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je GPN s.r.o., so sídlom Partizánska 27, 811 03 Bratislava, SR, IČO: 36 713 422 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Poskytnuté osobné údaje dotknutou osobou ako odberateľom noviniek budú spracúvané výlučne za účelom zasielania noviniek. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné a tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať . Práva dotknutej osoby podľa čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené link. Dotknutá osoba bola oboznámená so všetkými informáciami podľa čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov a zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.
Upozornenie: V prípade odmietnutia udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je možné že dôjde k obmedzeniu schopnosti prevádzkovateľa poskytnúť službu.